יצירת קשר

In-Medic (2011) ltd

ת.ד. 3692, קדימה 6092000

נייד. 050-6428988
פקס. 073-7292100

 דוא"ל. iky@in-medic.com

טופס פניה

במידה וברצונכם לצרף יותר מקובץ אחד אנא שלחו אי-מיל לכתובת :
iky@in-medic.com