חדשות ומאמרים > תרומתו של מערך הרכש בארגון

ארגון הרכש בעסק לא מוקם רק לצרכי קניות, הוא מהווה מקור שבאמצעותו העסק מבצע פעולות רבות, משמש ראי לתדמית העסק ועשוי להיות מקור רווח כפי שעלול להיות מקור הפסד

הצורך בארגון רכש בעסק

נתאר לעצמנו (נניח) שכל אחד בארגון היה מבצע רכישה וגורם להוצאות כספיות בלי שילוב, תאום וארגון ההוצאה המתוכננת. במצב כזה, הייתה נוצרת אנרכיה ארגונית וכספית,מקומו של ארגון הרכש מהווה מקור לוויסות תהליך הרכישה וההוצאות הכספיות הכרוכות מכך

תרומתו של ארגון הרכש

פונקצית המטרה של הארגון – מקסימום רווח והישרדות, ומכאן נגזרים יעדי הרכש.

 

תרומתו של הרכש לייצור

רכישה באיכות מקסימאלית

אספקת החומר ללקוחות במועד המינימאלי

רכישה בעלות אופטימאלית

יכולת הפעלת קבלני משנה

יכולת למצוא מקורות אספקה חלופיים

יכולת להגיב במהירות למצבים בלתי צפויים

 

תרומתו של הרכש לעלות המוצר

רכישה נבונה, התאמת טכנולוגית יצור וקבלן המשנה לאופי המוצר

מלאי זמין ואפקטיבי בכמות אופטימאלית

ניהול משא ומתן על פי אמות מידה מקובלות, מבלי לפגוע במועד האספקה הנדרש

איזון מלאי בתהליך בקווי היצור על ידי מניעת פיגורים בהגעת החומר

סיוע לתכנון הדרישות למניעת עודפים

תרומתו של הרכש לתחרותיות של הארגון

 

כל האמור בסעיפים הקודמים

אספקת המוצרים בעיתוי ובזמן ללקוחות ולשוק

הקטנת עלויות ישירות ועקיפות

עיקר העיקרים – הטיב והאיכות

 

תרומתו של הרכש לרווחי הארגון (מושג ה-5 "M")

רכש שבוצע בעלות נכונה – חומרים Materials

מוצר שיוצר בעלות נמוכה – קבלני משנה / טכנולוגיות ייצור Machines

מוצר שיש בו איכות גבוהה – כוח אדם מיומן עם ציוד מתאים Man-Power

מוצר שסופק בזמן ושתמורתו הוכנסה לקופת הארגון – ניהול Management

כל אלה יחד מביאים לרווחיות הארגון – הון Money 

 

וכל זאת, תוך שמירה על גמישות מקסימאלית לשינויים בדרישות הלקוחות, באמצעות חתירה מתמדת לשיפור ולמצוינות