In-Medic - הספקית המובילה בישראל של שירותים מקצועיים
בתחום פיתוח, רכש חומרי גלם ורכיבים, ייצור וניהול שרשרת אספקה למוצרים ומכשור רפואי

 

לנו ב In-Medic - הניסיון, הידע המקצועי וההיכרות ארוכת השנים עם קבלני משנה, קווי הרכבות וספקים ברחבי העולם כך שנאפשר לך הלקוח לקבל את העלות הרצויה, באיכות הנדרשת ובלוח זמנים המוגדר.