שירותי א. איכות וולידציה, אישור רישום ושיווק

 In-Medic א.איכות

In-Medic  תנהל ותבצע הלכה למעשה את נוהל בדיקת איכות המוצרים טרם משלוח עפ"י מפרטי תקן של הארגון.

In-Medic  משקיעה רבות ביצירת תהליך בדיקה יסודי עבורך הלקוח- בדיקה בתחילת ייצור, במהלך הייצור וסיומו טרם משלוח.

In-Medic - וולידציה

In-Medic תנהל עבורך הלקוח את תהליך הוולידציה של המוצר הנדרש:

וולידציה-  הליך מתועד לצורך השגה, רישום וניתוח של התוצאות, הנדרשות כדי לקבוע שתהליך יניב בעקביות מוצר המתאים למפרטים שנקבעו מראש.

In-Medic – אישור רישום ושיווק

In-Medic תנהל עבורך הלקוח, את תהליך אישור ורישום המוצרים על כל שלביו לצורך קבלת אישור שיווק במדינות היעד שתגדיר.

In-Medic  תדאג להמצאת כל האישורים והמסמכים הנדרשים לצורך אישור המוצר בזמן.